Site-ul oficial Soroca

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 05 iunie 2020

2020-05-29 00:00:00

Vineri, 05 iunie 2020, cu începere de la ora, 10.00, în sala Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal. 

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la susţinerea financiară a participanţilor şi văduvilor participanţilor în cel de-al doilea Război Mondial.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă AO „Uniunea Cernobîl din r. Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la aprobarea cheltuielilor din fondul de rezervă, efectuate prin dispoziţiile primarului mun. Soroca în situaţii excepţionale.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la demersul şefului Serviciului de amenajare şi înverzire privind procurarea unui mijloc de transport (microbuz).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la corelarea şi modificarea deciziei C/m nr. 4/6 din 23.01.2020 „Cu privire la corelarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020”.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la acordarea scutirii de plata taxelor locale agenţilor economici, care au sistat activitatea în perioada stării de urgenţă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist

 1. Cu privire la repartizarea profitului net al societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor municipale din mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist 

 1. Cu privire la constituirea Reţelei Naţionale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Dorina Lisnic, specialist

 1. Cu privire la demisia din funcţie a dnei Focşa Elena, viceprimar.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

 1. Cu privire la activitatea ÎM „DGLC Soroca” pe perioada anului 2019.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valeriu Covalciuc, şeful ÎM „DGLC Soroca”.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit:

         12.1. str. Lăutarilor, 29, cet. Preida Vasili;

         12.2. str. Mitropolitul Dosoftei, 6, cet. Seroveţ Ivan.

 Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Crinilor, 17, cet. Glijin Ivan.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică regiunea străzii Cazimir, 27.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei din str. V. Stroiescu, 25/d, ben. Muntean Valentina.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 39/19.4 din 16.04.2019 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str-la Sânzâenilor, 1, cet. Ţaulean Stella”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 39/31 din 16.04.2019 „Cu privire la excluderea terenurilor din categoria de destinaţie agricolă în scopul extinderii ZEL Ungheni – Business”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la eliberarea permisului pentru amplasarea parcului de distracţii pentru copii în complex cu unităţi pentru prestarea serviciilor de bunuri recreaţionale, echipament sportiv, de alimentaţie publică, pe str. Dm. Cantemir, f/n (nr. cadastral 7801118.699).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la instituirea comisiei de lucru privind evaluarea şi evidenţa cererilor beneficiarilor serviciilor stomatologice gratuite.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Dorina Lisnic, specialist

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/o nr. 5/22.10 din 12 martie 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/o nr. 5/22.3 din 12 martie 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/o nr. 5/22.7 din 12 martie 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică regiunea străzii D. Cantemir, 18a.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică str. Ştefan cel Mare, 5/a.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801103088 din str. Domniţa Ruxanda, 1.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la permiterea modificării planelor geometrice cu nr. cadastral 7801112176 din str. I. Creangă, 13, 15 şi nr. cadastral 7801112177, str. I. Creangă, 13.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. I. Creangă, 11 – 13, cet. Celac Larisa.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenului cu nr. cadastral 7801118240 din str. Viilor.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la anunţarea licitaţiei privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului Municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la delegarea unui reprezentant pentru petrecerea adunării generale anuale a acţionarilor SA „Regia Apă-Canal Soroca” şi înaintarea candidaţilor în Consiliul societăţii.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Artur Lesco, SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

 1. Cu privire la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de SA „Regia Apă-Canal Soroca” către consumatorii CCL şi APLP.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Artur Lesco, SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe în rezultatul inventarierii patrimoniului SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Igor Focşa, SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

 1. Cu privire la formarea comisiei pentru recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare din mun. Soroca.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Igor Focşa, SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

 1. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Soroceanca” în redacţie nouă.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Pogorevici, administratorul ÎM „Soroceanca”.

 1. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. Ştefan cel Mare, 117 (numărul cadastral 7801120.190).

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist.

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

02.06.2020, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului 

03.06.2020, ora 13.30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială. 

02.06.2020, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică. 

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.