Официальный сайт примарии Сорока

Concursul de proiecte pentru Bugetul Participativ

2021-02-15 00:00:00

Primăria municipiului Soroca anunță demararea concursului de proiecte pentru Bugetul Participativ.

Proiectele în cadrul procesului de bugetare participativă vor putea fi depuse în perioada 1 martie – 15 aprilie.

Fiecare aplicant poate formula câte o singură propunere de proiect pentru cel mult trei domenii de competență a Primăriei stabilite la p. 5 din Regulamentul privind bugetarea participativă în mun. Soroca .

În cadrul programului pot aplica grupurile de inițiativă din mun. Soroca și Asociațiile de locatari.

Pentru un proiect, aplicat de către grupurile de inițiativă, Primăria mun. Soroca va aloca pînă la 20 mii lei, cu următoarele condiții:

  1. au respectat obligațiile asumate pentru suport acordat în rundele anterioare;
  2. dețin procesul-verbal de constituire a grupului de inițiativă și de numire a liderului acestuia;
  3. este format din cel puțin 5 persoane cu vârsta de 18-40 ani;

Pentru un proiect, aplicat de către Asociație de locatari, Primăria mun. Soroca va aloca până la 50 mii lei, cu următoarele condiții:

  1. deține statut de Asociație de locatari;
  2. nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.

Pentru a demonstra necesitatea și importanța proiectului pentru comunitate, autorul va colecta cel puțin 20 de semnături de susținere din partea cetățenilor.

Proiectele se depun prin platforma online dedicată bugetării participative. În cazul depunerii în format online a propunerii de proiect, în decurs de 24 ore de la completarea formularului, autorii vor prezenta în format fizic lista de semnături (anexa nr.2 din Regulamentul privind bugetarea participativă în mun. Soroca) la specialistul pentru relații cu publicul din cadrul aparatului Primăriei.

Propunerile de proiecte pot fi depuse și în format tipărit la Cancelaria Primăriei mun. Soroca, prin completarea formularului de cerere, conform anexei nr. 1 din Regulamentul privind bugetarea participativă în mun. Soroca inclusiv lista de semnături.

Până la data – limită de depunere a proiectelor cetățenii se pot adresa la specialiștii pentru relații cu publicul a Primăriei pentru a obține consultații în pregătirea propunerilor de proiect.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele înaintate de cetățeni trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
  2. Să nu dubleze sau să nu fie incompatibile cu proiectele implementate de Primărie în același loc și cu același scop;
  3. Să corespundă cu prioritățile anuale ale Primăriei, menționate la p. 5;
  4. Să fie completate coerent propunerile de proiect și să fie prezentate listele de semnături, menționate la p. 9.

Etapele concursului

Data

limită/perioada

1. Publicarea anunţului privind lansarea apelului de proiecte prin intermediul site-ului

https://www.primsoroca.md şi a mass-mediei locale;

15 februarie

2. Termenul limită de depunere a documentaţiei de participare la concurs.

1 aprilie/15 aprilie

3. Verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice şi juridice de participare şi selectare a proiectelor

câştigătoare;

15 zile

4. Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei;

în decurs de 5 zile

5. Votarea proiectelor;

10 zile lucrătoare

6. Semnarea acordului de implementare a proiectelor între Primăria Soroca şi reprezentantul aplicatului.

31 mai

7. Implementarea proiectelor

1 iunie – 1

decembrie

8. Raportarea rezultatelor proiectelor

10 decembrie

Regulamentul privind bugetarea participativă în mun. Soroca  este  disponibil pe pagina web oficială http://primsoroca.md/uploads/article/Decizie_nr_929_din_02022021_JD2r.pdf