Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 25 septembrie 2020

2020-09-17 00:00:00

Vineri, 25 septembrie 2020, cu începere de la ora, 10.00, în sala Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal. 

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Coraportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru I semestru al anului 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la casarea produselor alimentare cu termen expirat din instituţiile de educaţie timpurie din subordinea Primăriei mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

7.1. pentru procurarea echipamentului individual de protecţie

7.2. cet. Popov Stela

7.3. cet. Focşa Zavastia

7.4. cet. Coţaga Vladimir

7.5. cet. Ciubuc Vera

7.6. cet. Rogojina Margareta

7.7. cet. Revenco Elena

7.8. cet. Scotareva Olga

7.9. cet. Sacara Ion

7.10. cet. Ţurcan Valerii.

7.11. cet. Gandrabur Vlad-Vasile

7.12. cet. Ceaplin Andrei, str. Ştefan cel Mare, 132/2

7.13. cet. Lisnic Vasile, str. Ştefan cel Mare, 135/10

7.14. cet. Staviţa Vasile, str-la Renaşterii, 26

7.15. cet. Ganea Raisa, str. V. Popuşoi, 23

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la corectarea erorilor admise în cadrul măsurărilor masive pentru terenul cu nr. cadastral 7801103088 din str. Domniţa Ruxanda, 1.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la permiterea instituirii servitutului la terenul cu nr. cadastral 7801105066 din str. Calea Bălţului, 85.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit:

11.1. str. Ştefan cel Mare, 56, cet. Gâtlan Sergiu

11.2. str. Independenţei, 38, cet. Zabulica Nicolae

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 46/7.10 din 04 decembrie 2014 „Cu privire la atribuirea sectorului de teren din str. Zorilor, familiei nou-formate Creţu Iurie şi Creţu Evghenia”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei:

13.1. str. Cosăuţului, 11, ben. „Parcul de autobuze şi taximetre nr. 7” SA

13.2. str. Calea Bălţului, 66-70, ben. Chistol Elena

13.3. str. Constantin Negruzii, 2, ben. SRL „Pauniţa&CO”

13.4. str. Gavril Bănulescu-Bodoni, 2, ben. Mlinschi Vadim

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit:

14.1. str-la Iurie Levandovschi, 36, cet. Ramaşcan Valentina

14.2. str. Pădurilor, 33, cet. Tanas Vera

14.3. str. Baştina, 2a, cet. Rudac Grigorii

14.4. str. Vasile Secară, 14, cet. Muntean Natalia

14.5. str. Calea Bălţului, 85, cet. Moşan Lilia

14.6. str. Ştefan cel Mare, 11, cet. Tomac Efimia

14.7. str. Ştefan cel Mare, 11, cet. Tomac Boris, Tomac Olesea

14.8. str. Iurie Levandovschi, 14, cet. Vovc Anatol

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiilor din str. Ştefan cel Mare, 113/2, nr. 2.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. M. Malamud, 5 (numărul cadastral 7801111.065).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare a oraşului Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la majorarea capitalului social al ÎM „Soroceanca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist

 1. Cu privire la numirea dnei Gaja Viorica în funcţie de director al BM „M. Sadoveanu”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la defrişarea arborilor din spaţiile verzi ale mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei cu nr. cadastral 7801118387, situat pe str. Cosăuţi, 4.

 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Soroca nr. 1/4 din 20.11.2019 „Cu privire la iniţierea şi formarea comisiilor consultative de specialitate”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la înaintarea candidaţilor la funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare din municipiul Soroca pentru alegerile prezidenţiale din 01.11.2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

21.09.2020, ora 13.00, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

22.09.2020, ora 14.00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

23.09.2020, ora 14.00, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.