Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 31 martie 2021

2021-03-25 00:00:00

Miercuri, 31 martie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Statutului Municipiului Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a municipiului Soroca pentru anii 2021-2025.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la luarea la evidenţă contabilă şi repartizarea materialului lemnos.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

5.1. cet. Severean Haritina

5.2. cet. Romaniuc Alexandr

5.3. cet. Bruma Iurie

5.4. cet. Andriuţa Fenea

5.5. cet. Ciuhrii Nina

5.6. pentru susţinerea financiară a donatorilor de sânge din mun. Soroca

5.7. cet. Railean Valentina

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale în mun. Soroca pentru anul 2021.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la Raportul auditului asupra procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca, încheiat la 31.12.2019.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la numirea dlui Rusu Adrian în funcţie de conducător (administrator) al Î.M. „Direcţia Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la stabilirea domeniului terenurilor proprietate publică a municipiului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Privind inițierea lucrărilor de formare a bunului imobil prin separare în sectorul din str. Ştefan cel Mare,132.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit.

13.1. str. Cernîşevschi, 1, cet. Cebotari Alexandru.

13.2. str. Pîrcălabilor, 14, cet. Braniște Igor Vitalii

13.3. str. Romaniței, 7, cet. Țîmbalistru Larisa Ivan

13.4. str. N. Testemițianu, 37, cet. Jamba Anjela

         13.5. str. Doina, 13, cet. Repețchii  Angela.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Voluntarilor, 17, cet. Ghervas Corneliu.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la anunţarea licitaţiei privind vânzarea-cumpărarea unor bunuri immobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

29.03.2021, ora 13,30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

29.03.2021, ora 15.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

30.03.2021, ora 15.00, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.