Site-ul oficial Soroca

ANUNŢ! Concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul proprietății funciare din cadrul Primăriei mun. Soroca

2021-12-02 00:00:00

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice vacante specialist principal în cadrul proprietății funciare.

Scopul general al funcției: dezvoltarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare, asigurarea elaborării și realizării programului de formare a relațiilor funciare.

Sarcinile de bază ale funcției: dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare, controlul asupra folosirii raționale a terenurilor, gestionarea problemelor funciare ale cetățenilor și Primăriei, asigură evidența contractelor de arendă , vânzării-cumpărării a sectoarelor de teren, verifică și stabilește delimitarea hotarelor de folosință a deținătorilor de teren și repartizarea în natură sectoarele de pământ în proprietate și folosință și le demarchează cu semne de hotar conform modelului stabilit, elaborarea actelor normative ( proiecte de decizii și dispoziții) împuternicite.

Dosarele de participare la concurs  se primesc la sediul Primăria mun.Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, (etajul 4, biroul 419), tel: 067493318- Grabovschii Cristina, specialist principal.

 

Bibliografia concursului:

- Legea privind administrația  publică  lосаlă nr.436  din 28.12.2006

-  Legea privind funcția  publică și statutul  funcționarului  public nr.158 din 04.07.2008

-  Legea  cu рrivirе la actele normative  nr.100 din 22.12.2017

-  Codul  Funciar  nr.828  din 25.12.1991

-  Codului  Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002

-  Legea privind  prețul normativ  și modul  de vinzare-cumpărare  а pământului  nr.1308 din 25.07.1997

-  Legea privind rеglеmепtаrеа  de stat а regimului  proprietății funciare, cadastrul  funсiаr de stat  și monitoringul  funciar  nr.1247 din 22.12.1992

-  Legea  cadastrului bunurilor  imobile  nr.1543  din 25.02.1998

-  Legea  privind delimitarea  рrорriеtăților  publice  nr.29 din 05.04.2018

-  Legea  privind administrarea  și deetatizarea  proprietații  publice  nr.12l  din 04.05,2007;

-  Legea  cu рrivire la proprietatea  publică  а unitililor  administrativ-teritoriale  nr.523  din 16.07. l999

-  Legea  cu privire la formarea bunurilor  imobile  nr.354  din 28.10.2004

-  Hotirârea  Guvernului  pentru  арrоbаrеа  Regulamentului  cu privire la conținutul documentației cadastrului  funciar general nr.24 din l1.01.1995

-  Hotărârea Guvernului  privind  арrоbаrеа  Rcgulamentului  рrivind  licitațiile cu strigare

cu rеduсеrе nr.l36 din 10.02.2009

-  Ноtărârea  Guvernului  pentru  арrоbаrеа  Regulamentului cu рrivire la modul de

transmitere,  sсhimbаrе  а destinației  și schimb  de terenuri  nr.1l70 din 25.10.2016.

Dosarul de participare la concurs va conţine :

 

Condițiile de participare la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

Data-limită de depunere a dosarelor este  30.12.2021.