Site-ul oficial Soroca

Anunţ! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

2017-06-07 00:00:00

Primăria municipiului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante – specialist (în perceperi fiscale).
Cerinţe faţă de candidaţi:
- studii superioare în domeniu;
- cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
- posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- flexibilitate în comunicare;
- abilităţi de muncă în echipă şi individual;
- cunoaşterea programelor Microsoft Office;
- abilităţi de a elabora acte normative;
- punctualitate şi responsabilitate;
- posedarea unei din limbile moderne, experienţă în domenii, se socoate ca un avantaj.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
- formularul de participare (specificat în anexa HG RM nr. 201 din 11.03.2009);
- originalul şi copia buletinului de identitate;
- originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- originalul şi copia carnetului de muncă;
- originalul certificatului medical;
- originalul cazierului judiciar.
Dosarul de participare la concurs se depune începând cu data de 06.06.2017 pînă la 26 iunie 2017 inclusiv, la Primăria mun. Soroca (mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, biroul nr. 415).
Telefoanele de contact: 023022094, 023023787.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante – specialişti
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317-XV din 18.07.2003).
5. Legea privind descentralizarea administrativă (nr. 435-XVI din 28.12.2006).
6. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr. 523-XIV din 16.07.1999).
7. Legea cu privire la petiţionare (nr. 190-XIII din 19.07.1994).
8. Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr. 239-XVI din 13.11.2008).
9. Legea nr. 48 din 22.03.2012 cu privire la salarizarea funcţionarilor publici.
10. Codul Fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997.
11. Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003.