Site-ul oficial Soroca

ANUNŢ! Privind cumpărarea directă a serviciului de proiectare conform Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007

2017-03-31 00:00:00

Primăria or. Soroca Vă aduce la cunoştinţa decizia privind achizitionarea, prin cumparare directă, a serviciului de proiectare tehnică conform caietului de sarcini al sistemului de iluminat public din or. Soroca.

Proiectarea tehnică al sistemului de iluminat public se realizează în scopul implementării proiectului Green Light Moldova - Modernisation and Saving Energy in Street Lighting (Undă verde, Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal), finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului SUDeP - Proiecte demonstraționale pentru o dezvoltare urbană durabilă.

Sunt invitate să participe în concurs și să depună ofertele companiile care întrunesc următoarele condiții esențiale:

· deține autorizaţia, ştampila şi legitimaţia de proiectare tehnică în domeniul electroenergetic;
· au cel puțin 2 (doi) ani de experineță în proiectarea sistemelor de iluminat public;
· dețin o lista a principalelor servicii executate sau în curs de executare din ultimii 3 (trei) ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, copii ale primelor și ultimelor pagini din contracte, CV-uri ale specialiștilor propuși pentru lucrare.
Persoana de contact: Veaceslav Burlacu, mob. 068221221, Indricean Stepan mob.069262654
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29 august 2016.

Autoritatea contractantă
Primăria or. Soroca
Adresa
Primăria orașului Soroca
str. Ștefan cel Mare, 5
Tel.: (230) 2-28-00
Fax: (230) 2-21-76
Web: www.prmsoroca.eu, www.primsoroca.md
Email: msoroca@mtc-sr.md
sorocaeuroegion@hotmail.com
C/f 1007601001514