Site-ul oficial Soroca

Comisii de specialitate

Comisia

buget, finanțe, dezvoltarea      social - economică,   asistență  socială                   


Comisia

dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, problemele funciare            și protecția mediului

   
1. Anici Ion - președinte 1. Parașciac Andrei - președinte
2. Palamarciuc Dumitru - secretar     2. Verbițchi Mihail 
3. Cazac Aurelia 3. Cerari Robert           
4. Strochina Angela 4. Ceban Alexandru
5. Vinogradov Liudmila 
5. Lisnic Vladimir
6. Postolati Ana              6. Costin Iurie        
7. Lesco Artur 7. Todirean Iurie
8. Melnic Maxim 8. Moldovan Igor
9. Său Victor
9. Cebotari Alexandru
10. Babici Ion  
11. Bodnarenco Elena  

Comisia

de drept, educație, cultură, sport, tineret, problemele sociale,  ocrotirea sănătății, ordine publică

  
                             1. Pasincovschii Verginia - președinte          
                             2. Maxim Ana - secretar 
                             3. Grosu Oxana
                             4. Spoială Oleg 
                             5. Tomac Boris
                             6. Bucătaru Grigore 
                             7. Pușcaș Maxim