Официальный сайт примарии Сорока

Comisii de specialitate

Comisia

buget, finanțe, dezvoltarea      social - economică,   asistență  socială                   


Comisia

dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, problemele funciare            și protecția mediului

   
1. Anici Ion - președinte 1. Parașciac Andrei - președinte
2. Palamarciuc Dumitru - secretar     2. Verbițchi Mihail 
3. Cazac Aurelia 3. Cerari Robert           
4. Strochina Angela 4. Ceban Alexandru
5. Vinogradov Liudmila 
5. Lisnic Vladimir
6. Postolati Ana              6. Costin Iurie        
7. Lesco Artur 7. Todirean Iurie
8. Melnic Maxim 8. Tomac Boris
9. Său Victor
9. Cebotari Alexandru
10. Prodan Alla  
11. Kazimirciuc Ecaterina  

Comisia

de drept, educație, cultură, sport, tineret, problemele sociale,  ocrotirea sănătății, ordine publică

  
                             1. Pasincovschii Verginia - președinte          
                             2. Maxim Ana - secretar 
                             3. Grosu Oxana
                             4. Spoială Oleg 
                             5. Revenco Arcadie
                             6. Bucătaru Grigore 
                             7. Pușcaș Maxim