Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 28 octombrie 2021

2021-10-21 00:00:00

Joi, 28 octombrie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Planului Operaţional Local al Municipiului Soroca pentru anii 2021-2027

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Soroca nr. 1/4 din 20.11.2019 „Cu privire la iniţierea şi formarea comisiilor consultative de specialitate”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Marcel Buşan, secretarul Consiliului municipal

 1. Cu privire la împuternicirea specialistului principal Caldare Vladimir înexercitarea atribuţiilor secretarului Consiliului local pe perioada concediului secretarului Buşan Marcel

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. G. Vieru, 2, cet. Lupu Vladimir

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/14 din 02 iunie 2021 „Cu privire la aprobarea planului cadastral modificat str. Ştefan cel Mare, 5a, cu nr. cadastral 7801111657”

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la modificarea anexei la Decizia nr. 12/19 din 30 iunie 2021 „Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru prelungirea contractelor de locaţiune pe un nou termen”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal în vederea schimbării destinaţiei terenurilor din categoria „L1” în categoria „L2” pentru amplasarea complexului locativ cu spaţii comerciale din str. Grigore Vieru, nr. 2, mun. Soroca proprietate privată (numărul cadastral, 7801112.252)

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, instituţii şi organizaţii de stat obşteşti

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.

11.1. cet. Batîr Oleg;

11.2. cet. Solovei Tatiana.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru construcţia staţiei de epurare a apelor uzate în mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal.

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal la Centrul de Informare şi Servicii pentru Cetăţeni” pe lângă Primăria mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 13/3 din 30 septembrie 2021 „Cu privire la premiul unic acordat pentru succese în muncă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist.

 Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

25.10.2021, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

26.10.2021, ora 11.00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

25.10 2021, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 

 

 

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.