Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 29 iulie 2022

2022-07-22 00:00:00

Vineri, 29 iulie 2022, cu începere de la ora, 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la modificarea capitalului social al ÎM „DGLC Soroca” prin majorare

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de Onoare al orașului Soroca” dlui Victor Ciuvaga

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de Onoare al orașului Soroca” dlui Grigore Bucataru

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Soroca” dlui Constantin Rusu

Iniţiator: Ion Anici, consilier municipal

Raportor: Ion Anici, consilier municipal

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Soroca” dlui Victor Postolati

Iniţiator: Ion Anici, consilier municipal

Raportor: Ion Anici, consilier municipal

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Soroca” dlui Vladimir Lisnic

Iniţiator: Ion Anici, consilier municipal

Raportor: Ion Anici, consilier municipal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Babadjanova Leila

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Berzoi Simion

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Godorog Valentina

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Dutca Elena

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Turculeţ Soltana

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Marjinean Vasile

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Bostan Vasile

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la abrogarea pct. 2, pct. 3 şi pct. 4 în decizia C/m nr. 17/1 din 27.05.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-231 din 29.06.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Privind aprobarea unui bun imobil proprietate publică cu nr. cadastral

7801103417

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Tineretului, 9

cu nr. cadastral 7801117.273

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. str. Iași, 33, cet. Grecu Natalia.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Zubcu-Codreanu, 10, cet. Andon Svetlana

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Zubcu-Codreanu, 1, cu nr. cadastral 7801111.031

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Bechir, 7, cet. Haceatrean Tigran

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. V. Stroescu, 80, cu nr. cadastral 7801114.237

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Toamnei, 8, cet. Maxim Alisa

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Porumbelelor, 4, cet. Ţîlea Fiodor

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Zubcu-Codreanu, 10, cet. Ivan Valuţa

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiei private cu nr. cadastral 7801121.330

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Dimitrie Bolintineanu, 30, cet. Popa Grigore

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. N. Testemiţianu, 36, cu nr. cadastral 7801119.185

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Alexandru Xenopol, 12, cu nr. cadastral 7801119.086

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren din str. Stejarilor, 1a, mun. Soroca

            Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică din intravilanul localităţii

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la corectarea erorilor în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie pentru arendă a terenului agricol cu nr. cadastral 7801116.390

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea pct. 2 din Decizia C/m nr. 17/48 din 27 mai 2022 „Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-155”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Doina, 1, cet. Ianachi Aliona

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Alhionia, 5, cet. Iacobachi Raisa

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Privind examinarea Prescripţiei cu privire la lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare complexe, efectuate la Primăria mun. Soroca pe perioada anilor 2017 - 2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlului „Cetăţean de Onoare a municipiului Soroca” în redacţie nouă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Chirov, 13, cet. Cebotari Ecaterina, cet. Arestari Nicolai

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Chirov, 13, cet. Pleşca Serghei

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la iniţierea procedurii de modificare a planului geometric din str. Ştefan cel Mare, 15

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Pîrcălabilor, 11, cet. Şindila Victoria

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Privind expunerea la licitaţie funciară, prin vânzare-cumpărare a unui bun imobil din str. Ştefan cel Mare, 132, mun. Soroca, cu nr. cadastral 7801118.693

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

26.07.2022, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

27.07.2022, ora 13.30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

25.07.2022, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 

 

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.