Официальный сайт примарии Сорока

ANUNȚ! LICITAȚIE „CU STRIGARE” DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A METALULUI UZAT ȘI A UNEI UNITATE DE TRANSPORT

2022-07-04 00:00:00

Primăria municipiului Soroca anunță pentru data de 19.07.2022, ora 10.00, în incinta primăriei, pe adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5,   etajul 4, biroul 414, desfășurarea licitației „cu reducere” de vânzare-cumpărare a metalului uzat și a unei unitate de transport. Bunurile se expun în două loturi:

Suma și masa Lotului I expus la licitație sunt estimative, marja de eroare constituie ± 10%. Greutatea și prețul final vor fi stabilite la momentul transmiterii bunurilor, de comisia de primire-predare, constituită din reprezentanții vânzătorului și cumpărătorului. Totodată ofertantul va asigura evacuarea metalului uzat din cont propriu precum și serviciile de cântărire a acestuia.

Termenul de achitare a prețului lotului adjudecat este de 10 zile din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitării.

Mărimea acontului este de 10 % din prețul de expunere a lotului solicitat și se achită pentru fiecare lot separat, iar în destinația plății se va indica numărul lotului solicitat.

Acontul în mărime de 10 % din prețul inițial de vânzare va fi depus de participanți în conturile: Primăria mun. Soroca C/F 1007601001514, IBAN: MD63TRPCDQ518490A00837AA,  Contul bancar 226611, Banca-MF-TR Nord-Soroca.

Taxa de participare pentru persoanele fizice constituie 1200 lei și juridice 2400 lei: Primăria mun. Soroca, C/F 1007601001514, IBAN: MD34TRGDAI14221178010000, contul bancar 226611, Banca-MF- TR Nord-Soroca.

Solicitanții vor prezenta , până la data de 18.07.2022 ora 16.00, cererile de participare conform modelului din anexa nr.1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitație, procura, în cazul participării prin reprezentanți.

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele aferente bunurilor expuse la licitaţie, vă adresați la secretarul comisiei, pe adresa mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, bir. 406, de luni până vineri între orele 08:00-16:00, tel: 0230 2-35-63.