Официальный сайт примарии Сорока

ANUNȚ!Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în domeniul Resurse Umane

2021-02-03 00:00:00

Primăria mun.Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în domeniul Resurse Umane din cadrul Aparatului Primăriei mun. Soroca.

Scopul general al funcției: Contribuirea la realizarea obiectivelor Aparatului Primăriei mun.Soroca prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor.

           Sarcinile de bază ale funcției: Asistarea primarului în realizarea și implimentarea procedurilor de personal.

Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul resurselor umane.

Ținerea evidenței datelor și documentelor cu privire la personalul autorității publice.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Primăriei mun.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419), telefon 067493318 sau e-mail:msoroca@mtc.md.

Bibliografia concursului:

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Vor fi examinate doar dosarele complete.

          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
  b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
  c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
  d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
  e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
  f) are studii superioare în domeniul juridic sau administrație publică;
  g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
   h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
   i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

î) 1 an de experiență profesională în serviciul public, domeniul juridic, resurselor umane sau administrație publică;

 1. j) abilități de utilizare a computerului.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  de 26.02.2021.