Официальный сайт примарии Сорока

ANUNȚ!Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul implimentării proiectelor din cadrul Aparatului Primăriei mun. Soroca

2021-02-03 00:00:00

Primăria mun.Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal în domeniul implimentării proiectelor din cadrul Aparatului Primăriei mun. Soroca.

Scopul general al funcției: Contribuirea la realizarea obiectivelor Aparatului Primăriei mun.Soroca prin promovarea și implementarea proiectelor.

           Sarcinile de bază ale funcției: Gestionarea portfoliului de proiecte investiționale. Verifică și stabilește raportul la nivel conversațional într-e conducere și alte persoane, asigurând traducerea în/din limba solicitată. Organizarea ctivităților de informare cu privire la diferite programe de finanțare. Asigurarea traducerii, materialelor/documentelor intrate/ieșite la necesitate. Elaborarea actelor normative împuternicite.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Primăriei mun.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419), telefon 067493318 sau e-mail:msoroca@mtc.md.

Bibliografia concursului:

 

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Vor fi examinate doar dosarele complete.

          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
  b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
  c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
  d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
  f) are studii superioare în domeniul juridic,padagogic sau administrație publică;
  g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
   h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
   i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 2. j) 1 an de experiență profesională în proiecte, pedagogie, juridice sau administrație publică;
 3. l) abilități de utilizare a computerului (word, excel, power point, internet și alte programe)

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  de  26.02.2021.