Официальный сайт примарии Сорока

În atenția sorocenilor!

2021-09-06 00:00:00

Primăria anunță că în legătură cu faptul că mun. Soroca se află sub cod roșu de alertă epidemiologică,  consultările publice privitor la Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al subzonei Soroca al Zonei Economice Libere „Ungheni-Business” se vor desfășura online

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meetinghttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdkNDg5MmQtOTJjMi00ZjExLTk5ZWQtMzMyYzk3OTllNTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22b1f6a09f-6e54-4259-accb-83a4549b3415%22%7d

Evenimentul va avea loc miercuri, 8 septembrie, cu începere de la  ora 15:00.

Vă încurajăm să luați cunoștință cu planșele planului de dezvoltare și memoriul explicativ, pe care le puteți accesa pe https://www.primsoroca.md/ro/planuri-strategice

Propunerile și sugestiile sunt binevenite și pot fi expediate pe e-mailul: msoroca@mtc.md .

Prezența și părerea Dumneavoastră contează. Vă așteptăm!

 

Serviciul de presă al primăriei mun. Soroca