Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal din 02 februarie 2021

2021-01-25 00:00:00

Marți, 02 februarie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic local (municipiul Soroca).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deşeurilor menajere de către ÎM „DGLC Soroca” şi a ratei de acumulare a deşeurilor solide de la obiectele de menire socială, de comerţ şi a instituţiilor cultural-comunale.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valeriu Covalciuc, administratorul ÎM „DGLC Soroca”

 1. Privind aprobarea în redacție nouă a statutului ÎM „DGLC SOROCA”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valeriu Covalciuc, administratorul ÎM „DGLC Soroca”

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, instituţii şi organizaţii de stat obşteşti.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al întreprinderii municipale.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al întreprinderilor municipale fondate de Consiliul municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la delegarea unei persoane pentru a fi inclusă în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

9.1. cet. Bodnarenco Elena

9.2. cet. Raischi Angela

9.3. cet. Coşciug Victoria

9.4. cet. Bondarenco Maria

9.5. cet. Ciuntu Evghenia

9.6. cet. Dîrloi Vladimir

9.7. cet. Eftodii Ana

9.8. cet. Bulat Victor

9.9. cet. Morari Piotr

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801111657 din str. Ştefan cel Mare, 5a.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică în sectorul din str. Ştefan cel Mare, 132.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit:

12.1. str. Traian, 10, cet. Demenev Vasilii

12.2. str. Traian, 64, cet. Vasiutinschi Liudmila

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei:

13.1. str. Uzinelor, 2, ben. Barbaroş Victor

13.2. str. Alhionie, 8, ben. Pascari Dumitru

13.3. str. Independenţei, f/n, ben. SRL „Pauniţa&CO”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral modificat din str. Independenţei, 11 cu nr. cadastral 7801111676.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral modificat din str. Independenţei, 11/a, cu nr. cadastral 7801111677.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale şi/sau elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului la terenul cu nr. cadastral 7801102181 din str. Dumbravelor, 1.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale şi/sau elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului la terenul cu nr. cadastral 7801102244 din str. Dumbravelor.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit:

18.1. str. V. Stroescu, 43/a, cet. Bruma Clavdia

18.2. str. Aluniş, 45, cet. Slivinschii Vasilii

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la anunţarea licitaţiei privind vânzarea-cumpărarea unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la anunţarea licitaţiei privind darea în arendă a unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare AO „Uniunea Cernobîl din raionul Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Natalia Cojocari

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

28.01.2021, ora 10.00, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

28.01.2021, ora 14.00, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

29.01.2021, ora 14.00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.