Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal din 16 decembrie 2020

2020-12-09 00:00:00

Miercuri, 16 decembrie 2020, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal 

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2021 (prima lectură).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor:  Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2021 (lectura a doua).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor:  Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 15/16 din 23.12.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun. Soroca în redacţie nouă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor:  Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea contribuţiei financiare Centrului de resurse pentru tineret „Dacia” în vederea implementării iniţiativei locale „De la tinerii de azi – pentru tinerii de mâne”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor:  Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activităţii obţinute în anul 2019.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la programul de activitate al Consiliului Municipal Soroca pentru

anul 2021.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la acordarea mandatului primarului privind efectuarea evaluării competenţei profesionale a secretarului Consiliului municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist

 1. Cu privire la curăţirea vegetaţiei din teritoriul mun. Soroca pentru anul 2021 de către Reţelele Electrice de distribuţie Nord, Oficiul raional Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la delegarea unei persoane pentru a fi inclusă în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile preşcolare, extraşcolare, învăţământ general.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la casarea creanţelor cu termen de prescripţie expirat faţă de ÎM „DGLC Soroca”.

Iniţiator: Valeriu Covalciuc, şeful ÎM „DGLC Soroca”

Raportor: Valeriu Covalciuc, şeful ÎM „DGLC Soroca”.

 1. Cu privire la parteneriat.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 

 Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 11.12.2020, ora 14.00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

 10.12.2020, ora 14.00, biroul nr. 414  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.