Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 22 martie 2022

2022-03-15 00:00:00

Marți, 22 martie 2022, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

Se convoacă Consiliul Municipal în şedinţă ordinară pe data de  22 martie 2022, ora 10.00, în sala Palatului de cultură, cu ordinea de zi:

 1. Cu privire la unele modificări şi completări în decizia C/m nr. 15/2 din 9.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru a. 2022 (lectura a doua)”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la programul de activitate al Consiliului Municipal Soroca pentru anul 2022

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare AO „Uniunea Cernobîl din raionul Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mănăscurtă, viceprimar

5.1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Mînzat Vera

5.2.  Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Timuş Iulia

5.3. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Filin Victoria

5.4. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Pribora Haritina

5.5. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Ceban Galina

5.6. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Catruc Olga

5.7. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Rotari Valentina

5.8. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Ursu Eugenia

5.9. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Cemîrtan Rodica

5.10. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Prisacari Vasilina

5.11. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Cocelaba Doiniţa

5.12. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Popa Mihail

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportori: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pe anul 2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Cristina Grabovschi, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 9/1 din 02.02.2021 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic local (municipiul Soroca)”

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 1. Cu privire la aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor Primarului nr. 03-1/280 din 27.12.2021 şi nr. 03-1/19 din 26 ianuarie 2022

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Cristina Grabovschii, specialist principal

 1. Cu privire la aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor Primarului nr. 03-1/282 din 27.12.2021, nr. 03-1/20 din 26 ianuarie 2022 şi nr. 03-1/28 din 02 februarie 2022

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Cristina Grabovschii, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă pentru finanţarea acţiunilor de captare şi sterilizare a câinilor maidanezi

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal a Serviciului de Amenajare şi Înverzire din mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Alexei Patraşcu, şeful SAÎ Soroca

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m Soroca nr. 1/4 din 20.11.2019 „Cu privire la iniţierea şi formarea comisiilor consultative de specialitate”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

        

         14.1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Comuna din Paris, 26, cet. Maxian Liudmila;

         14.2. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Traian, 3, cet. Spinei Ion

         14.3. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Alexandru cel Bun, 44, cet. Sîli Natalia

         14.4. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Crizantemelor, 48

         14.5. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Liliacului, 12, cet. Vicol Tatiana

         14.6. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din  str. Alexandru cel Bun, 44, cet. Toporovscaia Irina

         14.7. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Sînzîenilor, 16

         14.8. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Liliacului, 18, cet. Dorif Aliona, Dorif Vladimir

         14.9. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Chiriat Ata, 6, cet. Ţîntea Valentin

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

                        Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 15/11 din 09.12.2021 „Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 12/12 din 30.07.2021”

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-35 din 12.01.2022

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal   

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei din str. Ştefan cel Mare, 5a, cet. Prisacari Anatolie

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 9/3 din 02.02.2021 și aprobarea anexei nr. 1.1 a Statutului ÎM „DGLC Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 7/20 din 25.09.2020

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 15/18 din 09.12.2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică din intravilanul localităţii

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Privind expunerea la licitaţie funciară prin vânzare-cumpărarea unui bun imobil din str. Ştefan cel Mare, 132, mun. Soroca, cu nr. cadastral 7801118.693

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Privind expunerea la licitaţie funciară prin vânzare-cumpărarea unui bun imobil din str. Petru Rareş, mun. Soroca, cu nr. cadastral 7801118.589

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru prelungirea contractelor de locaţiune

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la numirea dnei Pogorevici Elena în funcţie de administrator al Î.M. „Soroceanca” Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Cristina Grabovschii, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 14/2 din 20.10.2021 „Cu privire la aprobarea Planului Operaţional Local al Municipiului Soroca pentru anii 2021-2027”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Planului Operaţional Local al Municipiului Soroca pentru anii 2021-2027 în redacţie nouă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la prelungirea termenului pentru următorii cinci ani ai Programului de Revitalizare Urbană al mun. Soroca (2022-2026)

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

Coraportor: Dorina Lisnic, persoană responsabilă de procesul de Revitalizare urbană

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 15/26 din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea Planului de Investiţii Capitale al Municipiului Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 9/29 din 02.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului Bugetare Participativă în mun. Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă ca contribuţie a Primăriei mun. Soroca în proiectul „Valorificarea Patrimoniului istorico-Cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie din mun. Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-29, nr. 1304/OT9-30, nr. 1304/OT9-31 şi nr. 1304/OT9-32 din 12.01.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 5/11 din 02.06.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea suportului pentru servicii stomatologice unor categorii de pensionari în mun. Soroca”

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea suportului pentru servicii stomatologice unor categorii de pensionari în mun. Soroca, în redacţie nouă

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 6/19 din 05.06.2020 „Cu privire la instituirea comisiei de lucru privind evaluarea şi evidenţa cererilor beneficiarilor serviciilor stomatologice gratuite

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de interes comunitar pentru anul 2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 6/18 din 05.06.2020

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiilor private cu nr. cadastral 7801120.007

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la instituirea servitutului la terenul cu nr. cadastral 7801102168 din str. Cazimir

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Mitropolitul Varlaam, 4, cet. Ciaglic Dragoş

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la repartizarea profitului net al societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor municipale din mun. Soroca

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la iniţierea procedurii de edificare a monumentului în bronz al Generalului Stan Poetaş şi amplasarea lui în mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la completarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului municipal Soroca şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia C/m nr. 15/2 din 09.12.2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la luarea la evidenţa contabilă si repartizarea materialului lemnos

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

16.03.2022, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

17.03.2022, ora 13.30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

18.03.2022, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.