Официальный сайт примарии Сорока

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 30 septembrie 2021

2021-09-24 00:00:00

Joi, 30 septembrie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Audierea Raportului privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru I semestru al anului 2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la premiul unic acordat cu prilejul aniversării a 55 de ani

Iniţiator: Ion Anici, consilier municipal

Raportor: Ion Anici, consilier municipal

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Silvia Calmaţui, contabil-şef

 1. Cu privire la permisiunea de exploatare a sondelor Egoreni de către SA „Regia Apă-Canal Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Mihail Ojog, administratorul SA „Regia Apă-Canal Soroca”

Coraportor: Igor Focşa, viceadministrator al SA „Regia Apă-Canal Soroca”

 1. 5. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Soroca nr. 1/4 din 20.11.2019 „Cu privire la iniţierea şi formarea comisiilor consultative de specialitate”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la defrişarea arborilor din spaţiile verzi ale mun. Soroca

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă    

         7.1. cet. Ghervas Lidia

         7.2. cet. Ursachi Svetlana

         7.3. cet. Chiroşca Raisa

         7.4. cet. Moscalenco Galina

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la decorarea sportivilor şi antrenorilor din mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. Ştefan cel Mare, 117 (numărul cadastral 7801120.190).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valerii Ghimpu, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de informare și servicii pentru cetățeni şi a listei serviciilor prestate de acesta

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la solicitarea de darea în folosință, prin contract de comodat, a unor bunuri imobile, proprietate a Consiliului Raional Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, jurist

 1. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru prelungirea contractelor de locaţiune pe un termen nou

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, jurist

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

27.09.2021, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

28.09.2021, ora 10,00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

27.09.2021, ora 10.00, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.