Site-ul oficial Soroca

ANUNȚ! Concurs de ocupare a funcţiei vacante de administrator al Î.M ,,Soroceanca”.

2022-01-10 00:00:00

Primarul  mun. Soroca  anunţă  concurs  de  ocupare  a  funcţiei  vacante  de  administrator al Î.M ,,Soroceanca”.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de administrator a Înterprinderii Municipale (Decizia Consiliului municipal nr.9/5 din 02.02.2021) se primesc la sediul Primăriei mun.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419), telefon 067493318 sau e-mail:msoroca@mtc.md.

Bibliografia concursului:

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Vor fi examinate doar dosarele complete.

          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
  b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
  c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
  d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor ,nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
  e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 
  f) are studii superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în funcție de conducere cel puțin 3 ani
 2. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  de  02.02.2022.